Dorpsraad Callantsoog

Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten

CBS Buurtgegevens 2012

CBS Buurtgegevens  
Callantsoog, Schagen  
Bevolking, Aantal inwoners in 2012 (aantallen)   
Mannen 1.260
Vrouwen 1.285
Totaal                                                              2.545
Bevolking, Geboorte in 2012 (aantal) 10
Bevolking, Sterfte in 2012 (aantal) 20
Bevolking, Bevolkingsdichtheid in 2012 (aantal per km2) 101
Bevolking, Niet westerse allochtonen in 2012 (% van bevolking) 2
Bevolking, Leeftijdsopbouw in 2012 (%)
0-14 jaar   15
15-24 jaar 10
25-44 jaar 19
45-64 jaar 34
65 jaar en ouder 22
 
Huishoudens, Aantal huishoudens in 2012 (aantal) 1.150
Huishoudens, Samenstelling in 2012 (%) 32
 
Eenpersoons
Zonder kinderen 37
Met kinderen 31
Huishoudens, Gemiddelde grootte in 2012 (aantal) 2,2
Woningen, Aantal woningen in 2012 (aantal)  
1.170
Woningen, Gemiddelde waarde in 2012 (euro)
  255.000
Woningen, Huur en koop in 2012 (%) 33
                                                                Huur
                                                                Koop 66
Arbeid, Werkzame personen in 2012 (%) 72
 
Arbeid, Bijstandsuitkeringen in 2012 (aantal huishoudens per 1000) 17
Inkomen, Gemiddeld inkomen in 2012 (euro) 30.000
Inkomen, Inkomensverdeling in 2010 (%) 37
Laag
Hoog 21
Motorvoertuigen, Aantal personenauto's in 2012 (aantal) 1.330
Motorvoertuigen, Bedrijfsmotorvoertuigen in 2012 (aantal) 245
Motorvoertuigen, Motortweewielers in 2012 (aantal) 155
 
Motorvoertuigen, Personenauto's per huishouden in 2012 (aantal) 1,1
Motorvoertuigen, Personenauto's naar oppervlakte in 2012 (aantal per km2 53

CBS Buurtgegevens 2010

CBS buurtgegevens 
Gemeente: Zijpe 
Buurt: Callantsoog 

Bevolking (2010)
Aantal inwoners: 2.555 
Aantal mannen: 1.270 
Aantal vrouwen: 1.285 
Geboorte (2008): 20 
Sterfte (2008): 20 
Niet-westerse allochtonen: 2%
Bevolkingsdichtheid: 101 personen per km2
Leeftijd (2010)
0 tot 15: 15% 
15 tot 25: 10% 
25 tot 45: 20% 
45 tot 65: 35% 
65 en ouder: 20% 
Samenstelling huishoudens (2010)
Eenpersoonshuishoudens: 31%
Huishoudens zonder kinderen: 37%
Huishoudens met kinderen: 32%
Aantal huishoudens: 1.145
Gemiddelde grootte: 2,2 pers.
Arbeid
Werkzame personen (2008): 72% (van bevolking 15-64 jaar)
Bijstandsuitkeringen (2009): 11 per 1000 huishoudens 
Inkomen (2009)
Gemiddeld: 28.800 euro per inkomensontvanger
Lage inkomens: 39%
Hoge inkomens: 20%
Wonen
Gemiddelde woningwaarde (2010): 254.000 euro (WOZ)
Aantal woningen (2010): 1.170 
Huur / Koop (2010): 31% / 68% 
Motorvoertuigen (2010)
Aantal personenauto's: 1.310 
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 260 
Aantal motortweewielers: 150 
Aantal personenauto's per huishouden: 1,1 
Personenauto's per km2: 52 

 

CBS Buurtgegevens 2006

CBS buurtgegevens

Gemeente: Zijpe

Buurt: Callantsoog

Bevolking (2006)

Aantal inwoners: 2 620

Aantal mannen: 1 330

Aantal vrouwen: 1 290

Niet-westerse allochtonen: 2%

Bevolkingsdichtheid: 104 pers. per km2

Leeftijd (2006)

0-15: 17%

15-25: 9%

25-45: 22%

45-65: 35%

65 en ouder: 17%

Samenstelling huishoudens (2006)

Eenpersoonshuishoudens: 31%

Huish. zonder kinderen: 36%

Huish. met kinderen: 32%

Gemiddelde grootte: 2,3 pers.

Arbeid

Werkzame personen (2004): 69% (van bevolking 15-64 jaar)

Bijstandsuitkeringen (2005): 19 per 1000 huishoudens

Inkomen (2005)

Gemiddeld: 16 800 euro per inkomensontvanger

Lage inkomens: 39%

Hoge inkomens: 20%

Wonen (2006)

Gemiddelde woningwaarde: 220 000 euro (WOZ)

Aantal woningen: 1 135

© Centraal Bureau v.d. Statistiek, 2007